Quan les necessitats van per davant dels recursos digitals disponibles: aprenentatge, coneixement i talent – Jesús Palomar i Baget

La societat on vivim es caracteritza per sobreviure en un món de canvis continuats; la revolució, heretada dels darrers anys del segle passat, d’allò que vam anomenar “noves tecnologies” i Internet avui s’ha tornat en quelcom que forma part del nostre ADN i de les nostres rutines. Les persones no tenim temps material, gairebé, d’incorporar la totalitat de les eines digitals que van apareixent i cadascú incorpora a les seves vides, al seu oci i al seu lloc de treball aquelles eines que necessita. La societat ha trobat al núvol un seguit d’eines gratuïtes que els fan més senzilles les activitats habituals: compartir documents que no es poden enviar per correu electrònic, elaborar documents de forma col·laborativa, compartir en grup fotografies o vídeos, fer presentacions en línia, tenir un bloc de notes digital al núvol…i tot plegat amb el valor afegit de poder fer-ho servir des dels dispositius mòbils, ja siguin telèfons intel·ligents o bé tauletes digitals i des d’aplicacions que es poden descarregar gratuïtament i que en faciliten l’ús.

Les organitzacions, tot sovint, van a un altre ritme en la incorporació de les eines digitals al núvol als processos interns de gestió, o bé a les rutines organitzatives o com a eines a disposició dels treballadors. Cal preguntar-se els motius pels quals les organitzacions, ja siguin públiques o privades, són reticents a incorporar eines digitals que la societat ha incorporat d’una manera molt més ràpida. La resposta no és ni única ni simple: en alguns casos hi trobem motius relacionats amb la seguretat de les dades i de la informació de què disposa l’organització i, en d’altres, la seguretat dels sistemes informàtics, però també és cert que en algunes ocasions hi ha reticències relacionades amb la percepció que els empleats no faran un bon ús de les eines digitals i que aquestes seran motiu de distracció o d’abús, fins i tot en alguns casos hi ha hagut sentències judicials o expedients sancionadors a empleats que han fet un abús o mal ús d’eines digitals, especialment l’ús del correu electrònic per a usos personals o, fins i tot, per a finalitats que perjudiquen l’organització. En l’àmbit de les organitzacions públiques, de forma desigual i en una mateixa administració, es pot donar el cas que l’accés a les eines al núvol o a les xarxes socials estan censurades des del lloc de treball.

Mentrestant, es dóna el cas que els empleats públics estan explorant el seu talent, les seves capacitats d’aprenentatge i de necessitat de treball col·laboratiu. En molts casos, ho fan utilitzant eines al núvol per a cobrir necessitats que no cobreixen les eines corporatives, i ho fan des de la responsabilitat professional i el coneixement més o menys ampli o limitat de les nombroses aplicacions que surten dia a dia.

En aquest marc l’EAPC, en la seva preocupació constant per capacitar i informar els empleats públics, en els darrers anys, ha donat una formació especialitzada en eines digitals de les quals han gaudit més d’un miler de professionals del sector públic. Aquesta iniciativa ha permès potenciar el treball col·laboratiu i els usos responsables d’aquestes eines des del lloc de treball. Així mateix l’EAPC ha elaborat diferents vídeo-tutorials per facilitar l’aprenentatge dels usos d’algunes d’aquestes eines digitals. Tanmateix, molts empleats públics han incorporat les eines que han après a fer servir en altres entorns per millorar aspectes del seu entorn professional. Així, doncs, ens trobem en una situació on sembla que la necessitat, la voluntat de gestionar millor per part dels empleats públics i la vocació de treballar col·laborativament no sempre té el mateix temps de resposta en les eines digitals corporatives que les diferents administracions públiques ofereixen i que el mercat ens inunda de manera gratuïta, usable i molt accessible.

Quina actitud penseu que han de tenir les administracions públiques en relació amb les eines digitals al núvol i les xarxes socials com a eina de treball? Penseu que els empleats públics han de ser proactius a l’hora d’incorporar eines digitals al núvol i per a poder millorar les seves competències i els serveis que presten des dels seus llocs de treball? Esperem les vostres opinions!

Article del mateix autor publicat originalment a eapc blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *