[Manual] Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos – Jesús Palomar i Baget

Les organitzacions, ja siguin públiques o privades, posen en funcionament projectes i serveis que cal difondre a la ciutadania, les empreses, entitats, Administracions públiques o als mitjans de comunicació. Amb aquesta finalitat, esdevé necessari projectar la comunicació per preveure quins actors, quines eines i quins processos cal seguir per difondre d’una manera eficient quelcom que es vulgui comunicar. Read more

Quan les necessitats van per davant dels recursos digitals disponibles: aprenentatge, coneixement i talent – Jesús Palomar i Baget

La societat on vivim es caracteritza per sobreviure en un món de canvis continuats; la revolució, heretada dels darrers anys del segle passat, d’allò que vam anomenar “noves tecnologies” i Internet avui s’ha tornat en quelcom que forma part del nostre ADN i de les nostres rutines. Les persones no tenim temps material, gairebé, d’incorporar la totalitat de les eines digitals que van apareixent i cadascú incorpora a les seves vides, al seu oci i al seu lloc de treball aquelles eines que necessita. La societat ha trobat al núvol un seguit d’eines gratuïtes que els fan més senzilles les activitats habituals: compartir documents que no es poden enviar per correu electrònic, elaborar documents de forma col·laborativa, compartir en grup fotografies o vídeos, fer presentacions en línia, tenir un bloc de notes digital al núvol…i tot plegat amb el valor afegit de poder fer-ho servir des dels dispositius mòbils, ja siguin telèfons intel·ligents o bé tauletes digitals i des d’aplicacions que es poden descarregar gratuïtament i que en faciliten l’ús. Read more

Les Iniciatives Smart i les destinacions turístiques: El cas de Barcelona – Esther Querol Castillo

El passat 9 de novembre la ponència Les Iniciatives Smart i les destinacions turístiques: El cas de Barcelona ,desenvolupada per l’Ester Noguer i l’Esther Querol, va ser presentada al Smart Tourism Congress Barcelona que va tenir lloc al CETT per l’Esther Querol. Aquesta col·laboració entre les dues turistòlogues a donat lloc a una nova línia d’investigació al Grup de Recerca per l’Anàlisi i la Planificació del Turisme(GREPAT) de l’EUFB, on amb la col·laboració d’altres docents investigadors s’aprofundirà en cóm les Iniciatives Smart beneficien a la població local i fan del turisme una activitat econòmica més sostenible.

Programa del congrés

Accès a la presentació de la ponència

 

#GIGAPP2016 Nuestras aportaciones al congreso – Jesús Palomar Baget y Esther Querol Castillo

La investigación es la quinta esencia del GIGAPP, su ámbito vertebrador. En GIGAPP buscan desarrollar y apoyar esta labor en temáticas de vanguardia, cuyos avances preliminares y resultados permitan interacciones y sinergias clave para nutrir los demás ámbitos de actuación, articulando así los productos, servicios y actividades GIGAPP. En el ámbito de docencia, buscan contribuir a una formación académica y técnica de calidad usando avances en investigación e innovaciones educativas a nivel mundial, apoyados en nuestros proyectos de extensión académica en marcha, e identificando sinergias útiles aplicables al trabajo docente.

Estos artículos sn nuestra contribución a #GIGAPP2016 del 3 al 5 de Octubre:

La construcción colaborativa de la identidad digital en las administraciones públicas

Las administraciones públicas en España empezaron a utilizar las redes sociales horizontales hace menos de una década, desde entonces con sus propios perfiles han ido construyendo su marca 2.0, siendo esta la suma entre la identidad digital que desde las propias administraciones se generaba a través de los perfiles sociales institucionales y Read more

Empresa i Iniciativa Emprenedora: Mòbil a l’aula – Esther Querol Castillo

Regalet per als docents qsin-titulo3ue voleu implentar les TIC a les aules!
Aquest curs 2016-17 imparteixo en dos dels clicles aquest mòdul a l’Escola Universitària Formatic Barcelona(EUFB),
demà és el dia de presentació i he volgut compartir un recurs per a tots els professors d’Empresa i Iniciativa Emprenedora de CFGS.

Es tracta d’un divertit qüestionari per fer amb el mòbil i veure quins coneixements previs tenen els vostres alumnes, per un dels primers dies de classe.

Es tracta d’un qüestionari creat des de Kahoot, on el professor utilitza l’ordinador de classe, projectat amb el canó, i els alumnes participen des dels seus mòbils. Les preguntes apareixen a la pantalla del canó i els alumnes a un temps determinat(que pot oscilar entre 10 i 20 segons) han de respondre l’opció que creguin correcta des del seu Smartphone. Després de cada pregunta apareix el rànquing de puntuacions, es més ràpids i que encertin tindran més punts.

Seguiu les instruccions!!!

1er. Entreu a l’enllaç:
https://play.kahoot.it/#/k/53356ecb-9e6e-49ff-8fed-7145a6e9eb12/intro

Read more