Empresa i Iniciativa Emprenedora: Mòbil a l’aula – Esther Querol Castillo

Regalet per als docents qsin-titulo3ue voleu implentar les TIC a les aules!
Aquest curs 2016-17 imparteixo en dos dels clicles aquest mòdul a l’Escola Universitària Formatic Barcelona(EUFB),
demà és el dia de presentació i he volgut compartir un recurs per a tots els professors d’Empresa i Iniciativa Emprenedora de CFGS.

Es tracta d’un divertit qüestionari per fer amb el mòbil i veure quins coneixements previs tenen els vostres alumnes, per un dels primers dies de classe.

Es tracta d’un qüestionari creat des de Kahoot, on el professor utilitza l’ordinador de classe, projectat amb el canó, i els alumnes participen des dels seus mòbils. Les preguntes apareixen a la pantalla del canó i els alumnes a un temps determinat(que pot oscilar entre 10 i 20 segons) han de respondre l’opció que creguin correcta des del seu Smartphone. Després de cada pregunta apareix el rànquing de puntuacions, es més ràpids i que encertin tindran més punts.

Seguiu les instruccions!!!

1er. Entreu a l’enllaç:
https://play.kahoot.it/#/k/53356ecb-9e6e-49ff-8fed-7145a6e9eb12/intro

Read more

[CURSO] Trabajando gráficamente con datos: infografías y visualización de datos – Esther Querol Castillo

Cursos Online de la EHU-UPV, propone este nuevo curso online de la mano de nuestro formador Jesús Palomar i Baget.

La realización y aprovechamiento de este curso permitirá a los alumnos:

– La Introdución en la información visual y en el diseño de la información.

– Poder entender la visualización de datos y las infografías.

– Conocer dónde encontrar repositorios de datos.

– Aprender a limpiar y seleccionar datos.

– Conocer herramientas para diseñar infografías y visualizaciones de datos.

El curso se impartirá des del 17 de Octubre al 28 de Noviembre y el precio de la matrícula será de 80€.

Si es de vuestro interés podeis matricularos en este enlace o bien si os dais de alta o relllenando el formulario que se facilita.

https://www.uik.eus/es/trabajando-graficamente-con-datos-infografias-y-visualizacion-de-datos

[CURSO] Entorno personal de aprendizaje para la formación continua y la investigación – Jesús Palomar i Baget

imageHay muchas maneras de aprender, todos nosotros hemos “ido” a clase alguna vez en nuestras vidas, seguramente algunos muchos años y todavía vamos. Cuando acabamos de estudiar llega un día que empezamos a aprender, lo hacemos de muchas maneras: aprendemos de los compañeros de trabajo, aprendemos de libros que leemos, de artículos de revistas o de periódicos, mirando reportajes en la televisión, yendo a jornadas o congresos o incluso, aquellos que tenemos la suerte, aprendemos cuando formamos a otras personas. Read more

[CURS] Entorn personal d’aprenentatge per a la formació continuada i la investigació – Jesús Palomar i Baget

imageHi ha moltes maneres d’aprendre, tots nosaltres hem “anat” a classe alguna vegada a les nostres vides, segurament alguns molts anys i encara hi anem.  Quan acabem d’estudiar arriba un dia que comencem a aprendre, ho fem de moltes maneres: aprenem dels companys de feina, aprenem de llibres que llegim, d’articles de revistes o de diaris, mirant reportatges a la TV, anant a jornades o congressos o fins i tot, aquells que en tenim la sort, aprenem quan formem a altres persones. Read more