Es poden incorporar les competències i les habilitats digitals al sistema educatiu? – Jesús Palomar i Baget

L’OCDE va publicar un breu resum de les habilitats que caldria tenir per sobreviure en un món digital.  La definició sencera la trobareu a la imatge d’aquest post.  Però en aquest article em centraré en tres habilitats: coneixements digitals, capacitat de treballar col·laborativament i flexibilitat.

En primer lloc cal observar que això de les capacitats digital, el treball col·laboratiu i la flexibilitat no són opcionals, ara són del tot obligatòries.  Encara recordo quan fa un bon grapat d’anys es considerava que saber anglès era un mèrit per desenvolupar la carrera professional i/o acadèmica i a hores d’ara així ens va amb una societat que té un coneixement mediocre, i crec ser amable amb l’adjectiu, ja no només de la llengua de James Bond perquè tot i que, a Catalunya, som bilingües d’origen, en això majoritàriament ens hem quedat.  A hores d’ara, com deia, esdevé un requisit ser digital, si més no a l’entorn acadèmic i professional. Read more

[Manual] Presentació de la informació, d’eines de visualització i infografies

A la societat de la informació estem inundats per grans volums de dades de difícil consum i interpretació.

Les visualitzacions no han de tenir com a objectiu fonamental estalviar a la ciutadania obtenir més informació sinó que han de servir per fomentar i provocar la cerca de l’ampliació d’informació.

La visualització d’informació és una disciplina emergent que pretén amplificar la seva comprensió mitjançant la transformació d’informació o de les dades en coneixement, utilitzant les capacitats innates del cervell per detectar patrons servint-se de la visió. Amb la visualització de la informació, podrem disposar d’una millor forma de mostrar les dades de manera ordenada, creativa i molt visual. Read more

[Manual] Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos – Jesús Palomar i Baget

Les organitzacions, ja siguin públiques o privades, posen en funcionament projectes i serveis que cal difondre a la ciutadania, les empreses, entitats, Administracions públiques o als mitjans de comunicació. Amb aquesta finalitat, esdevé necessari projectar la comunicació per preveure quins actors, quines eines i quins processos cal seguir per difondre d’una manera eficient quelcom que es vulgui comunicar. Read more

Quan les necessitats van per davant dels recursos digitals disponibles: aprenentatge, coneixement i talent – Jesús Palomar i Baget

La societat on vivim es caracteritza per sobreviure en un món de canvis continuats; la revolució, heretada dels darrers anys del segle passat, d’allò que vam anomenar “noves tecnologies” i Internet avui s’ha tornat en quelcom que forma part del nostre ADN i de les nostres rutines. Les persones no tenim temps material, gairebé, d’incorporar la totalitat de les eines digitals que van apareixent i cadascú incorpora a les seves vides, al seu oci i al seu lloc de treball aquelles eines que necessita. La societat ha trobat al núvol un seguit d’eines gratuïtes que els fan més senzilles les activitats habituals: compartir documents que no es poden enviar per correu electrònic, elaborar documents de forma col·laborativa, compartir en grup fotografies o vídeos, fer presentacions en línia, tenir un bloc de notes digital al núvol…i tot plegat amb el valor afegit de poder fer-ho servir des dels dispositius mòbils, ja siguin telèfons intel·ligents o bé tauletes digitals i des d’aplicacions que es poden descarregar gratuïtament i que en faciliten l’ús. Read more

#GIGAPP2016 Nuestras aportaciones al congreso – Jesús Palomar Baget y Esther Querol Castillo

La investigación es la quinta esencia del GIGAPP, su ámbito vertebrador. En GIGAPP buscan desarrollar y apoyar esta labor en temáticas de vanguardia, cuyos avances preliminares y resultados permitan interacciones y sinergias clave para nutrir los demás ámbitos de actuación, articulando así los productos, servicios y actividades GIGAPP. En el ámbito de docencia, buscan contribuir a una formación académica y técnica de calidad usando avances en investigación e innovaciones educativas a nivel mundial, apoyados en nuestros proyectos de extensión académica en marcha, e identificando sinergias útiles aplicables al trabajo docente.

Estos artículos sn nuestra contribución a #GIGAPP2016 del 3 al 5 de Octubre:

La construcción colaborativa de la identidad digital en las administraciones públicas

Las administraciones públicas en España empezaron a utilizar las redes sociales horizontales hace menos de una década, desde entonces con sus propios perfiles han ido construyendo su marca 2.0, siendo esta la suma entre la identidad digital que desde las propias administraciones se generaba a través de los perfiles sociales institucionales y Read more