[Manual] Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos – Jesús Palomar i Baget

Les organitzacions, ja siguin públiques o privades, posen en funcionament projectes i serveis que cal difondre a la ciutadania, les empreses, entitats, Administracions públiques o als mitjans de comunicació. Amb aquesta finalitat, esdevé necessari projectar la comunicació per preveure quins actors, quines eines i quins processos cal seguir per difondre d’una manera eficient quelcom que es vulgui comunicar. Read more

Quan les necessitats van per davant dels recursos digitals disponibles: aprenentatge, coneixement i talent – Jesús Palomar i Baget

La societat on vivim es caracteritza per sobreviure en un món de canvis continuats; la revolució, heretada dels darrers anys del segle passat, d’allò que vam anomenar “noves tecnologies” i Internet avui s’ha tornat en quelcom que forma part del nostre ADN i de les nostres rutines. Les persones no tenim temps material, gairebé, d’incorporar la totalitat de les eines digitals que van apareixent i cadascú incorpora a les seves vides, al seu oci i al seu lloc de treball aquelles eines que necessita. La societat ha trobat al núvol un seguit d’eines gratuïtes que els fan més senzilles les activitats habituals: compartir documents que no es poden enviar per correu electrònic, elaborar documents de forma col·laborativa, compartir en grup fotografies o vídeos, fer presentacions en línia, tenir un bloc de notes digital al núvol…i tot plegat amb el valor afegit de poder fer-ho servir des dels dispositius mòbils, ja siguin telèfons intel·ligents o bé tauletes digitals i des d’aplicacions que es poden descarregar gratuïtament i que en faciliten l’ús. Read more

Nuevas Tendencias en la gestión pública -Esther Querol Castillo

NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Innovación abierta, gobernanza inteligente y tecnologías sociales en unas administraciones públicas colaborativas

Nuevas tendencies en gestion publicaLas administraciones públicas se encuentran sometidas desde hace décadas a presiones intensas orientadas a mejorar su rendimiento, atender mejor las necesidades de la ciudadanía y crear valor público en entornos cada vez más digitales. En el presente libro se realiza una aproximación a nuevas tendencias en la gestión pública, considerando algunos de los temas clave emergentes en la disciplina, tales como la innovación pública, la gobernanza inteligente, las redes sociales digitales, el gobierno abierto o la participación 2.0.

Nuestro colaborador Jesús Palomar i baget ha participado en esta publicación, especificamente en el Capítulo X. La capacitación y la formación de los empleados públicos para el uso de redes sociales y herramientas digitales. Read more

Tu alojamiento en las redes sociales – Esther Querol Castillo

Actualmente, como Georg Buech escribió en su último post, la reputación online es un punto clave en la gestión de vuestro negocio, ya que un alto porcentaje de los clientes consultan vía web la experiencia que han tenido otros viajeros en el establecimiento.

El gran problema para muchos gerentes es que se sienten fuera del mundo 2.0 y sienten recelo tanto de la efectividad de la inversión en un Community Manager como en el Marketing Online. Dado que existen muchas PIMEs en nuestro país, mantener a una persona en nómina podría suponer un problema en su presupuesto anual. Aún así, os recomiendo que la puesta en marcha de vuestra empresa en las redes sociales sea realizada en colaboración con una persona que profesionalmente se dedique a este cometido.

A continuación intentaré dar respuesta a las preguntas más frecuentes que nuestros empresarios se hacen y las cuales necesitan respuesta:

¿A quién confiaremos nuestra imagen corporativa?

Read more

Intercanvi intergeneracional per aprendre a usar les xarxes socials – Jesús Palomar i Baget

imageSovint ens diuen que hi ha una generació que ha nascut a l’era digital, a l’era de les xarxes socials i que viuen envoltats de les TIC i d’internet, una generació que actualment tenen entre 14 i 20 anys, com a màxim!

Però estem segurs que aquesta generació són realment 2.0? O potser cal tenir un seguit d’actituds, habilitats i coneixements per considerar-se un bon 2.0?

Read more