Skip available courses

Available courses

El temari d'aquesta oposició consisteix en 25 temes que són comuns a tots els cossos especials A1 i A2. La previsió per enguany afecta a diversos cossos especials, adreçat a persones amb les titulacions d'accés als cossos específics corresponents.

En concret els processos selectius que es duran a terme enguany són els següents:

  • Treball social (173 places): convocatòria 1r semestre
  • Metges avaluadors (10 places): convocatòria 1r semestre
  • Enginyeria de camins, canals i ports (10 places): convocatòria 2n semestre
  • Inspecció de seguretat nuclear (3 places): convocatòria 2n semestre
  • Enginyeria agrònoma (21 places): convocatòria 2n semestre

RESOLUCIÓ PDA/339/2019, de 7 de febrer, per la qual es convoca el procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l'escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 229).