[Manual] Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos – Jesús Palomar i Baget

Les organitzacions, ja siguin públiques o privades, posen en funcionament projectes i serveis que cal difondre a la ciutadania, les empreses, entitats, Administracions públiques o als mitjans de comunicació. Amb aquesta finalitat, esdevé necessari projectar la comunicació per preveure quins actors, quines eines i quins processos cal seguir per difondre d’una manera eficient quelcom que es vulgui comunicar. Read more

#GIGAPP2016 Nuestras aportaciones al congreso – Jesús Palomar Baget y Esther Querol Castillo

La investigación es la quinta esencia del GIGAPP, su ámbito vertebrador. En GIGAPP buscan desarrollar y apoyar esta labor en temáticas de vanguardia, cuyos avances preliminares y resultados permitan interacciones y sinergias clave para nutrir los demás ámbitos de actuación, articulando así los productos, servicios y actividades GIGAPP. En el ámbito de docencia, buscan contribuir a una formación académica y técnica de calidad usando avances en investigación e innovaciones educativas a nivel mundial, apoyados en nuestros proyectos de extensión académica en marcha, e identificando sinergias útiles aplicables al trabajo docente.

Estos artículos sn nuestra contribución a #GIGAPP2016 del 3 al 5 de Octubre:

La construcción colaborativa de la identidad digital en las administraciones públicas

Las administraciones públicas en España empezaron a utilizar las redes sociales horizontales hace menos de una década, desde entonces con sus propios perfiles han ido construyendo su marca 2.0, siendo esta la suma entre la identidad digital que desde las propias administraciones se generaba a través de los perfiles sociales institucionales y Read more

8 de març, tan lluny i tan a prop de la igualtat… -Esther Querol Castillo

logolletresfeminista

Avui 8 de març, com cada any, se celebra el dia de la Dona, el que alguns encara anomenen el dia de la dona treballadora, però el cert és que aquest dia és un dia en el qual tots els mitjans venen a dir el mateix, parlen d’un 23% de diferència de sou vers als companys mascles, parlen de minúscules representacions del gènere femení a tots els àmbits: empresa, política, justícia… Read more

El perfil de la persona responsable de les Xarxes Socials- Esther Querol Castillo

infografiaanimada1Visualitzeu: Perfil de la persona Responsable de les Xarxes Socials a les organitzacions

Sovint, a les organitzacions, la necessitat d’arribar a les Xarxes Socials fa que aquestes caiguin a les mans d’una persona de forma arbitrària. Abans de traspassar aquesta responsabilitat, cal que els gerents de l’organització s’aturin a pensar a la importància d’aquesta feina:

  • No s’ha d’estar perquè sí a les Xarxes Socials, és la imatge de l’organització.
  • És necessari que el Pla de màrqueting contingui el Pla de Comunicació.
  • Cal que, la persona responsable, sigui coneixedora de l’activitat i àmbits de l’organització.
  • Les responsabilitats van més enllà que posseir els usuaris i les contrasenyes.
  • La gerència ha de tenir clars: públic objectiu i missatge.