Es poden incorporar les competències i les habilitats digitals al sistema educatiu? – Jesús Palomar i Baget

L’OCDE va publicar un breu resum de les habilitats que caldria tenir per sobreviure en un món digital.  La definició sencera la trobareu a la imatge d’aquest post.  Però en aquest article em centraré en tres habilitats: coneixements digitals, capacitat de treballar col·laborativament i flexibilitat.

En primer lloc cal observar que això de les capacitats digital, el treball col·laboratiu i la flexibilitat no són opcionals, ara són del tot obligatòries.  Encara recordo quan fa un bon grapat d’anys es considerava que saber anglès era un mèrit per desenvolupar la carrera professional i/o acadèmica i a hores d’ara així ens va amb una societat que té un coneixement mediocre, i crec ser amable amb l’adjectiu, ja no només de la llengua de James Bond perquè tot i que, a Catalunya, som bilingües d’origen, en això majoritàriament ens hem quedat.  A hores d’ara, com deia, esdevé un requisit ser digital, si més no a l’entorn acadèmic i professional. Read more

Quan les necessitats van per davant dels recursos digitals disponibles: aprenentatge, coneixement i talent – Jesús Palomar i Baget

La societat on vivim es caracteritza per sobreviure en un món de canvis continuats; la revolució, heretada dels darrers anys del segle passat, d’allò que vam anomenar “noves tecnologies” i Internet avui s’ha tornat en quelcom que forma part del nostre ADN i de les nostres rutines. Les persones no tenim temps material, gairebé, d’incorporar la totalitat de les eines digitals que van apareixent i cadascú incorpora a les seves vides, al seu oci i al seu lloc de treball aquelles eines que necessita. La societat ha trobat al núvol un seguit d’eines gratuïtes que els fan més senzilles les activitats habituals: compartir documents que no es poden enviar per correu electrònic, elaborar documents de forma col·laborativa, compartir en grup fotografies o vídeos, fer presentacions en línia, tenir un bloc de notes digital al núvol…i tot plegat amb el valor afegit de poder fer-ho servir des dels dispositius mòbils, ja siguin telèfons intel·ligents o bé tauletes digitals i des d’aplicacions que es poden descarregar gratuïtament i que en faciliten l’ús. Read more

Nuevas Tendencias en la gestión pública -Esther Querol Castillo

NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Innovación abierta, gobernanza inteligente y tecnologías sociales en unas administraciones públicas colaborativas

Nuevas tendencies en gestion publicaLas administraciones públicas se encuentran sometidas desde hace décadas a presiones intensas orientadas a mejorar su rendimiento, atender mejor las necesidades de la ciudadanía y crear valor público en entornos cada vez más digitales. En el presente libro se realiza una aproximación a nuevas tendencias en la gestión pública, considerando algunos de los temas clave emergentes en la disciplina, tales como la innovación pública, la gobernanza inteligente, las redes sociales digitales, el gobierno abierto o la participación 2.0.

Nuestro colaborador Jesús Palomar i baget ha participado en esta publicación, especificamente en el Capítulo X. La capacitación y la formación de los empleados públicos para el uso de redes sociales y herramientas digitales. Read more